X > <

Firma Panasonic poinformowała, że w ramach współpracy z globalną organizacją Texcell prowadzącą badania na zlecenie, organizacja ta potwierdziła zdolność technologii nanoe™ X, wykorzystującej zalety rodników hydroksylowych, do hamowania rozwoju nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

nanoe™ X to oryginalny jonizator generujący atomizowane nanocząsteczki wody, opracowany przez firmę Panasonic. Jest to technologia atomizacji elektrostatycznej, która pobiera wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe (OH) zamknięte w nanocząsteczkach wody.

Decydującym czynnikiem jest użycie w technologii nanoe™ X rodników hydroksylowych, które charakteryzują się silnymi właściwościami oksydacyjnymi i wysoką reaktywnością. Panasonic prowadzi badania nad tą technologią od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu rozwoju niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm .
_____________________________
1.Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, specjalizująca się w testach wirusowych, profilowaniu immunologicznym, B+R oraz magazynowaniu komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice ‒ dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice ‒ dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice ‒ dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.
Działając
na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się fachową wiedzą z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych. Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.

2.Główne doniesienia z prowadzonych analiz:
• 12 maja 2009 r.: Potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie;
• 20 października 2009 r.: Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy;
• 20 lutego 2012 r.: Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów;
• 16 stycznia 2014 r.: Stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują rozwój grzybów na podłożu z piasku.

W roku 2012 firma Panasonic, za pośrednictwem organizacji zewnętrznej, przeprowadziła test oczyszczania z wirusa i potwierdziła skuteczność dla każdej z czterech kategorii cech biologicznych. W oparciu o uzyskane wyniki spółka ogłosiła, że technologia rodników hydroksylowych zawartych w wodzie może hamować rozwój nowych wirusów.

Nowy rodzaj koronawirusa (SARS-CoV-2), który stanowi przyczynę trwającej obecnie na całym świecie pandemii, jest jednym z nowych wirusów objętych testami, dla których badania prowadzone przez Texcell potwierdziły efekt hamujący przy zastosowaniu technologii nanoe™ X. Testy wykonano w zamkniętym środowisku laboratoryjnym, a ich celem nie była ocena skuteczności w
niekontrolowanej przestrzeni do życia.
Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu poprawę jakości powietrza dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu:
Badanie zdolności nanoe™ X do hamowania rozwoju nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).
Zarys:
Analizę porównawczą przeprowadzono w przestrzeni badawczej o poj. 45 l, zawierającej nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), poddanego i niepoddanego oddziaływaniu technologii nanoe™ X.
Wyniki:
Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 99.99% w ciągu 2 godz.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia. Test nie był zaprojektowany do oceny wydajności produktu.

Metoda i dane:
Organizacja: Texcell
Przedmiot: Nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)
Urządzenie: nanoe™ X

Metoda:

  • urządzenie nanoeTM X zainstalowano w  odległości 15 cm od podłoża w przestrzeni badawczej o poj. 45 l;
  • kawałek gazy nasączony roztworem koronawirusa SARS-CoV-2 umieszczono na płytce Petriego i poddano przez określony czas działaniu technologii nanoe™ X;
  • określono miano zakaźne wirusa, które posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika jego zahamowania.

Przedmiot    Wskaźnik zahamowania wirusa  Pojemność    Czas trwania
SARS-CoV-2    99,99% 45L   2 godz.

—————————
Źródło:
PANASONIC
Tel: +48 22 338 11 00
Adres:
Wołoska 9a
02-583 Warszawa