X > <

Wybierz wiedzę, solidność i doświadczenie

Co to jest klimatyzator typu Split

oraz dlaczego montaż musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną?

Klimatyzator typu split składa się z dwóch urządzeń: jednostki wewnętrznej – parownika, która jest montowana wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia oraz jednostki zewnętrznej – skraplacza, która znajduje się na zewnątrz budynku. Jeśli chcemy klimatyzować więcej niż jedno pomieszczenie, to możemy zastosować system multisplit, czyli układ, w którym kilka jednostek wewnętrznych jest podłączonych do jednej zewnętrznej , tzw. agregatu. Systemy split działają w oparciu o technologię inwerterową, co oznacza, że za pomocą odpowiedniego sterowania jednostki klimatyzatory pracują dostosowując swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania.

Montaż klimatyzatorów obejmuje szereg skomplikowanych prac wymagających staranności i precyzji na każdym kroku. Wykonanie takiej instalacji przez uprawnioną firmę, która zatrudnia specjalistów, gwarantuje długą i poprawną pracę urządzeń, a tym samym w znacznym stopniu ogranicza ryzyko występowania awarii systemu.

Co należy wziąć pod uwagę planując zakup i montaż klimatyzatora?

Nie wiesz jaki klimatyzator? Skontaktuj się z nami lub uruchom bezpłatną wycenę>>>

Planując zakup klimatyzatora musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę kubaturę i nasłonecznienie pomieszczenia oraz warunki, jakie panują lub będą panować w danym pomieszczeniu. W głównym interesie inwestora leży zapewnienie komfortu osobom, które będą przebywały w pomieszczeniu, więc istotne jest równomierne rozprowadzenie powietrza.

Planując montaż jednostki wewnętrznej należy ustalić, czy w danym pomieszczeniu jest zapewniona odpowiednia ilość miejsca na wykonanie prac, należy też określić, czy w miejscu montażu maszyny nie znajdują się inne instalacje, np. kable elektryczne. Jeśli chodzi o jednostkę zewnętrzną musi ona być zlokalizow na w takim miejscu, żeby jej odległość od jednostki wewnętrznej była w miarę możliwości jak najkrótsza. Agregat powinien być umiejscowiony co najmniej pół metra nad powierzchnią gruntu. Należy też wziąć pod uwagę odległość jednostki zewnętrznej od okien lub wejść do obiektu (jednostka powinna znajdować się w miarę możliwości jak najdalej od drzwi i okna).

Na czym polega montaż klimatyzatora???

Warunki montażu klimatyzatora w dużej mierze zależą od dostępnej przestrzeni do wykonania instalacji jednostki wewnętrznej. Im mniejsza, bądź trudniej dostępna jest ta przestrzeń, tym bardziej montaż jest trudniejszy w wykonaniu. Istotne jest też, żeby dobrać jednostkę o odpowiedniej wydajności, która swoim kształtem nie utrudni montażu. Do dyspozycji mamy wybór klimatyzatorów spośród szerokiej gamy wersji ściennych, sufitowych czy kanałowych.

Montaż klimatyzacji zaczynamy w większości przypadków od ustalenia umiejscowienia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyznaczenia trasy instalacji chłodniczej, żeby odcinek łączący obie jednostki był jak najkrótszy. Następnie montuje się i poziomuje wieszak na jednostkę wewnętrzną. W kolejnym kroku wykonujemy otwór w ścianie ze spadkiem na zewnątrz. Na dalszym etapie prac następuje ułożenie instalacji chłodniczej, łączącej jednostki. Jednostka zewnętrzna może być zamontowana na wspornikach przymocowanych do ściany budynku albo posadowiona na podstawach przed ścianą budynku lub na dachu budynku. Kolejnym krokiem jest montaż jednostek i podłączenie instalacji chłodniczej, odprowadzającej skropliny oraz instalacji sterującej. Po nim następuje podłączenie kabla zasilającego do jednostki zewnętrznej. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych instalacji możemy przystąpić do próby szczelności instalacji chłodniczej, którą realizujemy za pomocą azotu technicznego pod odpowiednim ciśnieniem. Po stwierdzeniu szczelności układu wytwarzana jest w nim próżnia, za pomocą specjalistycznej pompy, ponieważ tylko w wytworzonej próżni może zostać wprowadzony czynnik chłodniczy. Ostatnim etapem jest uruchomienie klimatyzatora w celu sprawdzenia, czy system działa poprawnie.

Co wchodzi w skład typowego/standardowego kosztu montażu?

Określenie kosztów montażu zależy od wielu czynników, m. in.:

#1

Marki, rodzaju i modelu jednostki klimatyzatora.

#2

Ilości montowanych jednostek.

#3

Długości instalacji chłodniczej.

#4

Ustalenia czy instalacja przechodzi przez różne strefy przeciwpożarowe budynku(wiąże się to z wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń przejść ogniowych)

#5

Sposobu ułożenia instalacji chłodniczej (bruzda, listwa instalacyjna, w zabudowie)

#6

Umiejscowienia jednostki zewnętrznej ( czy wiąże się to np. z koniecznością wynajmu podnośnika do jej założenia).

Jak wygląda współpraca z firmą instalacyjną?

Pierwszym elementem każdej współpracy z firmą instalacyjną w większości przypadków powinna być wizja lokalna. Przedstawiciel firmy pomaga ustalić sposób klimatyzowania pomieszczeń, dobrać odpowiednie urządzenia, określić warunki techniczne montażu oraz szacunkowy czas trwania prac montażowych.

Wynikiem przeprowadzonej wizji i rozmowy z inwestorem jest oferta. W trakcie wykonywania prac wykonawca powinien być w stałym kontakcie z inwestorem, ponieważ ich wzajemna współpraca i łatwy kontakt to kluczowy element płynnego przebiegu wykonywanych prac montażowych. Po zakończeniu montażu, firma montażowa powinna zapewnić klientowi dobrze działający serwis.

Co należy wziąc pod uwagę przy wyborze firmy instalacyjnej?

Bezpłatne doradztwo, profesjonalny montaż i serwis – skontaktuj się z nami>>>>

Przy wyborze firmy instalacyjnej należy upewnić się, czy firma instalacyjna, z którą podpisujemy umowę na montaż oraz serwis posiada odpowiednie kwalifikacje. Powinniśmy mieć pewność, że powierzamy zadanie firmie, która może wylegitymować się okazaniem certyfikatów z ukończonych kursów, szkoleń zgodnych z ustawą dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Gwarantem dobrze wykonanej pracy jest doświadczony zawodowo zespół składający się z wykwalikowanych pracowników. Zalecane jest zapoznanie się z referencjami od innych inwestorów, dotyczących jakości wykonanych usług. Można też poszukać opinii innych osób w internecie(np. w grupach społecznościowych, pomijając reklamy samych usługodawców).

Na czym polega serwis klimatyzacji?

#1

Na dokładnym wyczyszczeniu wymienników chłodniczych jednostek, wraz z dezynfekcją wymiennika jednostki wewnętrznej.

#2

Na wymianie filtrów lub ich wyczyszczeniu środkiem bakteriobójczym ( w zależności od typu filtra)

#3

Na kontroli szczelności instalacji chłodniczej

#4

Na kontroli parametrów pracy urządzenia (temperatura, działanie elektroniki).

Dlaczego należy robić okresowe przeglądy i jaki jest ich koszt?

Z pewnością chcemy, żeby klimatyzator działał prawidłowo i służył nam latami. Aby tak się stało każde urządzenie wymaga okresowego serwisu/przeglądu . Wysoce istotna jest również kwestia zdrowotna. W parowniku, który nie jest czyszczony, gromadzą się zanieczyszczenia i alergeny oraz rozwijają się bakterie i grzyby szkodliwe dla zdrowia. Częstość wykonywania przeglądów zależy od w dużej mierze od stopnia eksploatacji urządzeń oraz lokalizacji klimatyzowanego lokalu. Zgodnie z zaleceniami producentów klimatyzatorów, serwis wykonuje się co najmniej dwa razy w roku : wiosną i jesienią. Koszt takiego przeglądu określa cennik instalatora.

Co obejmuje standardowy montaż klimatyzatora?

  • Wykonanie do 5 metrów instalacji (linii chłodniczej łączącej jednostkę wewn. z zewn.)
    Dodatkowy metr bieżący instalacji płatny 100-120PLN netto (w zalezności od mocy chłodniczej urządzenia)
  • Montaż standardowej konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną
  • Podłączenie urządzenia do istniejącego zasilania w pomieszczeniu (wtyczka-gniazdko).
  • Wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia skroplin o długości do 5 metrów
  • Podłączenie i uruchomienie klimatyzatora wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi.

Udzielamy gwarancji na wykonaną instalację:
Okres gwarancji jest równy okresowi gwarancji udzielanej na urządzenie przez producenta.

CENA KLIMATYZATORA Z MONTAŻEM:

  • Cena klimatyzatora ze standardowym montażem + 8% VAT = Cena brutto dla klienta indywidualnego
  • Cena klimatyzatora ze standardowym montażem + 23% VAT = Cena brutto dla firmy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – przygotujemy bezpłatny dobór oraz wycenę!