X > <

Dlaczego ważna jest wydajność klimatyzatora?

Przed dokonaniem zakupu klimatyzatora typu split konieczny jest jego odpowiedni dobór pod względem różnych parametrów technicznych i warunków panujących w klimatyzowanym pomieszczeniu. Najważniejszą istotną cechą klimatyzatora jest jego wydajność chłodnicza, czyli wielkość, która charakteryzuje nam, jaka jest moc chłodnicza urządzenia w stosunku do mocy pobieranej przez to urządzenie.

Należy zawsze dobrać takie urządzenie, żeby jego moc chłodnicza była odpowiednia do wielkości klimatyzowanego pomieszczenia oraz warunków, jakie w nim panują.

Co się stanie w przypadku nieodpowiedniego doboru klimatyzatora pod względem jego wydajności?

Wybór klimatyzatora o większej mocy chłodniczej skutkuje niepotrzebnym zwiększeniem kosztów eksploatacji. Jeśli wybierzemy z kolei klimatyzator o za małej mocy, to możemy nawet nie zauważyć efektów jego pracy.

Co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na moc chłodniczą i od czego ona zależy?

Oszacowanie dokładnego zapotrzebowania na moc chłodniczą jest trudne i zależy od wielu czynników. Na początku niezbędne są informacje dotyczące położenia i charakterystyki klimatyzowanego pomieszczenia. Musimy znać takie istotne szczegóły, jak:

#1

Kubatura pomieszczenia

#2

Rodzaj pomieszczenia

(np. poddasze, piwnica) ma znaczenie z uwagi ma panującą w pomieszczeniu temperaturę. Pokój na poddaszu bywa w większości przypadków bardziej nagrzany w słonecznie dni, niż pomieszczenia położone poniżej. Schłodzenie takiego pomieszczenia wymaga dużo większej mocy chłodniczej.

#3

Nasłonecznienie pomieszczenia

#4

Wielkość przeszkleń

jest istotną kwestią, wiążącą się bezpośrednio z nasłonecznieniem pomieszczenia. Im większa powierzchnia okien lub ich ilość w pomieszczeniu, tym więcej światła słonecznego wpuszczanego jest do środka i tym samym wymagane jest większe zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Należy też wziąć pod uwagę kierunki stron świata, na które wychodzą okna w pomieszczeniu. Jeśli wychodzą na wschód lub zachód, możemy być pewni dłuższego czasu nasłonecznienia pomieszczenia w ciągu dnia.

#5

Rodzaj izolacji ścian budynku

materiał, z którego wykonana jest izolacja ścian powinien mieć odpowiednio dobrany do warunków atmosferycznych współczynnik przewodzenia ciepła. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym budynek jest lepiej zabezpieczony przed gwałtownymi wahaniami temperatury.

#6

Szczelność okien

nieszczelne okna w pomieszczeniu przepuszczają więcej gorącego i wilgotnego powietrza do wnętrza utrudniając tym samym klimatyzatorom efektywne chłodzenie pomieszczenia.

#7

Źródła ciepła

np. ilość osób lub urządzeń elektrycznych, jakie będą regularnie przebywać w pomieszczeniu. Załóżmy, że mamy dwa pomieszczenia o takiej samej kubaturze. Jedno jest sypialnią dla dwóch osób, a drugie będzie pomieszczeniem biurowym, gdzie będzie przebywać np. pięć osób i kilka komputerów. W drugim pomieszczeniu produkowana będzie większa ilość ciepła, więc koniecznie będzie zwiększenie zapotrzebowania na moc chłodniczą.

Jak obliczyć moc chłodniczą?

Jeśli już wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na nasze zapotrzebowanie na moc chłodniczą , to możemy przystąpić do obliczenia tej wartości. Obliczenia wykonujemy według poniżej zamieszczonych sposobów ( do wyboru):

Jeśli nasze pomieszczenie ma standardową wysokość, czyli około 2.5 m, to możemy wyliczyć zapotrzebowanie na moc posiadając jedynie powierzchnię pomieszczenia.

Stosujemy wtedy przelicznik, w którym na każde 10 m2 powierzchni przypada 1 kW mocy chłodzenia

A x 100 [W] = Moc chłodnicza [W]

Przykład 1: Mamy pokój o powierzchni A = 22,5 m2 i chcemy dla niego policzyć moc chłodniczą.

22,5 x 100 [W] = 2250 [W] = 2,25 [kW]

Drugim sposób zakłada wyliczenie zapotrzebowania na moc przy wykorzystaniu kubatury pomieszczenia. Stosujemy go w sytuacji, kiedy wysokość pomieszczenia jest niestandardowa np. przekraczająca 3 metry wysokości lub dużo mniejsza niż 2,5 m wysokości.

Stosujemy wtedy przelicznik, w którym na każdy 1 m3 kubatury pomieszczenia przypada 30 W mocy chłodzenia:

V [m2] x 30 [W] = Moc chłodnicza [W]

Przykład 2: Mamy dane pomieszczenie o powierzchni 35 m2 i wysokości 3,2 m i liczymy dla niego zapotrzebowanie na moc chłodniczą:

35 x 3,2 x 30 [W] = 112 x 30 [W] = 3360 [kW] = 3,36 [kW]

WAŻNE: Należy pamiętać, że podane powyżej przeliczniki w praktyce często się różnią. Niektóre źródła zamiast 30 W/m3 podają np. 40 W/m3 lub więcej.
Przyjęto zatem, że zawsze dodaje się kilka lub nawet kilkadziesiąt watów na m3, w zależności od wymienionych poprzednio warunków panujących w pomieszczeniu, od których zależy zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

Załóżmy, że mamy pomieszczenie o takich samych wymiarach co pomieszczenie w przykładzie drugim, ale znajdujące się w nim okna posiadają nieszczelności albo nie jesteśmy pewni, czy ściany pomieszczenia posiadają dobrą izolację. Możemy wtedy postąpić na kilka sposobów. np. dodać 10 W mocy na każdy m3 kubatury pomieszczenia albo zwiększyć policzone w przykładzie nr. 2 całkowite zapotrzebowanie na moc chłodniczą o 5-25 % jego wartości.

Rozwiążemy to wyliczenie na dwa sposoby:

Dodajemy 10 W mocy chłodniczej na każdy m3 kubatury pomieszczenia:

35 x 3,2 x (30+10)[W] = 112 x 40 [W] = 4480 [W] = 4,48 [kW]

Zwiększamy całkowite zapotrzebowanie na moc chłodniczą o 20% jego wyliczonej wartości:

3360 + 0,20 X 3360 [W] = 4032 [W] = 4,03 [kW]

Przykład 4: Teraz załóżmy, że będziemy mieli pomieszczenie o takiej samej kubaturze, jak to w przykładzie nr. 2 ale będzie się ono znajdowało np. na słabo zaizolowanym poddaszu, będziemy wtedy zmuszeni dodać 50 W na każdy m3:

112 x (30+50) [W] = 112 x 80 = 8960 [W] = 8,96 [kW]

Jak widzimy zapotrzebowanie na moc chłodniczą wzrosło ponad dwukrotnie. Przedstawione wzory oczywiście służą szacunkowemu obliczeniu zapotrzebowania na moc chłodniczą i są pomocne w dokonaniu wstępnego doboru urządzenia do pomieszczenia.

Podane przykłady miały pokazać, jak bardzo nasze zapotrzebowanie na moc może się zmienić pod wpływem niektórych czynników oraz uświadomić, jak ważna jest dokładna analiza warunków panujących w pomieszczeniu przy doborze klimatyzatora.

Skontaktuj się z nami - przygotujemy bezpłatny dobór oraz wycenę!

how it's working

tel. +48 732 902 900

Masz pytania? Zadzwoń do nas! Chętnie pomożemy