X > <

1. Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator to urządzenie chłodzące lub chłodząco-ogrzewające złożone z czterech podstawowych elementów: nagrzewnicy, parownika (czyli części odpowiadającej za odbiór ciepła z pomieszczenia), sprężarki, skraplacza (wymiennik powietrza oddający ciepło do otoczenia) oraz zaworu rozprężnego (część odpowiadająca za zmniejszenie ciśnienia czynnika chłodniczego poprzez rozprężenie). Pod wpływem ciepła z pomieszczenia, a właściwie w wyniku wykorzystania zysków z ciepła następuje częściowe odparowanie czynnika chłodniczego, które odbywa się w parowniku. Ogrzany czynnik chłodniczy w postaci pary przepływa do sprężarki, gdzie w wyniku sprężania wzrasta jego ciśnienie oraz temperatura od 60 do 100 o C. Gorąca już wtedy para jest kierowana do skraplacza, gdzie pod wpływem ochłodzenia ulega skropleniu. W tym momencie czynnik , już jako ciecz przepływa rurkami do zaworu rozprężnego. W tym miejscu temperatura i ciśnienie cieczy wyraźnie się zmniejszają. W dalszej drodze ciekły czynnik trafia do parownika, gdzie oddaje schłodzone powietrze do pomieszczenia, a pobiera kolejną „porcję” ciepłego i cały cykl powtarza się.

Dzięki zamontowanym w klimatyzatorze filtrom wymieniane powietrze staję się czystsze, co jest dodatkową korzyścią dla naszego układu oddechowego, związaną z używaniem klimatyzatora.

2. Wybór klimatyzatora – odpowiedz sobie na kilka pytań

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie klimatyzatora warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi otoczenia oraz sporządzić listę przydatnych informacji, które pomogą wybrać odpowiednie urządzenie:

Poniżej nasza rekomendacja pytań, które powinny być przedmiotem analizy: 

 • W jaki sposób dzisiaj kontroluję/steruję wymianą powietrza w pomieszczeniu?
 • Czy najważniejszą kwestią jest chłodzenie?
 • Jak ważna jest dla mnie wentylacja powietrza w pomieszczeniu?
 • Jak wygląda komfort pracy w moim pomieszczeniu w czasie nadmiernych upałów?
 • Jakie jest przeznaczenie pomieszczenia, które chce wypoczwarzyć w urządzenia klimatyzacyjne? (sklep, sypialnia na poddaszu, biuro usługowe, pokój dla dziecka)
 • Jak ważne jest dla mnie, czy klimatyzator ma chłodzić jedno, czy więcej pomieszczeń? ( w przypadku kilku pokoi, kilku pomieszczeń biurowych jest możliwość podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej)
 • Jak bardzo nasłonecznione jest pomieszczenie, które ma być wyposażone w klimatyzator? Czy operacja słoneczna jest całodniowa, czy tylko częściowa? Czy to jest ściana południowa budynku, czy np. wschodnia?
 • Jak często będzie pracować urządzenie?
 • Czy potrzebne są dodatkowe funkcje urządzenia chłodzącego? ( np. obsługa WiFi)

3. Funkcje klimatyzatora - na co warto zwrócić uwagę?

Producenci oferują wiele funkcji specjalnych w dostępnych na rynku modelach, które zwiększają komfort ich użytkowania. Przy doborze klimatyzatora warto na nie zwrócić uwagę.
Funkcje klimatyzatora dzielone są zazwyczaj na kilka kategorii:

Sterowanie:

 • Sterownik przewodowy - instalowany jest na ścianie w klimatyzowanym pomieszczeniu w dostępnym miejscu. Umożliwia włączanie/wyłączania urządzenia, wybór ustawień trybu pracy, temperatury powietrza, prędkości wentylatora itp.
 • Sterownik bezprzewodowy – Sterujemy pracą klimatyzatora za pomocą bezprzewodowego pilota.
 • Obsługa WiFi – coraz popularniejsza funkcja oferowana obecnie przez większość producentów klimatyzatorów, oferująca zdalne sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą smartfon-a lub komputera poprzez wbudowany moduł WiFi. Jest to wygodna opcja, która pozwala w łatwy dostosować pracę urządzenia do naszego trybu życia.

Praca:

 • Inteligentne odszranianie - w razie oblodzenia jednostki zewnętrznej spowodowanej najczęściej zbyt niskim ustawieniem temperatury chłodzenia, klimatyzator automatycznie wprowadza się w odwrotny cykl pracy w wyniku czego następuje odszronienie i powrót do normalnego cyklu chłodzenia
 • Funkcja autodiagnostyki – dzięki tej opcji, jednostka wewnętrzna wykrywa nieprawidłowe działanie i przestaje pracować w razie wystąpienia awarii. Ułatwia to prace serwisowe nad urządzeniem, ponieważ specjalny kod błędu pojawia się na wyświetlaczu jednostki lub sterownika informując nas o rodzaju awarii.
 • Auto-restart – funkcja zapewniająca nam powrót do poprzednich ustawień trybu pracy urządzenia w przypadku wystąpienia odcięcia zasilania.
Zdrowie:
 • Funkcja samooczyszczania – polega na uruchomieniu wentylatora w jednostce wewnętrznej klimatyzatora w kilka minut po wyłączeniu klimatyzatora. Wentylator osusza wtedy parownik z wilgoci zapobiegając tym samym rozwojowi pleśni i grzybów.
 • Jonizatory powietrza – sterylizują powietrze w pomieszczeniu, usuwając z niego nieprzyjemne zapachy i pozbywając się alergenów i drobnoustrojów. Jonizatory także kontrolują wilgotność powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu za pomocą łączenia cząsteczek wody ze sobą.
 • Filtry powietrza – np. filtry potrójne, filtry antybakteryjne – niwelują drobnoustroje, eliminują powstawanie przykrych zapachów.
Przegląd klimatyzatorów z najbardziej zaawansowanymi systemami oczyszczania powietrza.

Komfort:

 • Szybkie chłodzenie/ogrzewanie – czasem nazywana w katalogach funkcją TURBO gwarantuje nam szybkie schłodzenie lub ogrzanie powietrza do pożądanej temperatury.
 • Tryb cichej pracy – poziom emitowanego hałasu jest istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na środowisko. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku musi zawierać się w określonych normatywnie granicach od 40 do 55 dB(A). W przypadku klimatyzatorów typu split musimy zwrócić uwagę na poziom głośności pracy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Najprzyjemniejsze dla naszego samopoczucia są wartości ciśnienia akustycznego nieprzekraczające 35 dB(A). Takie dźwięki nie powodują zmęczenia i dyskomfortu. Dostępne na rynku klimatyzatory wyposażone są w opcję pracy w trybie cichym, niektóre modele osiągają poziomy hałasu rzędu kilkunastu decybeli.
 • Funkcja automatycznej żaluzji – nazywana przez producentów w różny sposób np. „auto-swing” albo „smart flow” lub „funkcja nawiewu 3D”, kontroluje ruch żaluzji pionowych i poziomych w jednostce wewnętrznej zapewniając równomierne rozprowadzenie nawiewanego powietrza w pomieszczeniu.
 • Funkcja inteligentnej kontroli temperatury – czujnik temperatury wbudowany w sterownik bezprzewodowy mierzy temperaturę panującą w swoim otoczeniu i wysyła informacje o panującej temperaturze jednostce wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie otrzymanych danych automatycznie dostosowuje parametry swojej pracy do wskazanej przez czujnik temperatury. Funkcja charakteryzuje się wysoką energooszczędnością i komfortem użytkowania.
 • Tryb nocny – czasami nazywany trybem snu, w trybie chłodzenia podnosi zadaną temperaturę co godzinę o 1 ˚C przez kilka godzin(2-3h) po czym przez kilka następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę w pomieszczeniu i wyłącza się. Gwarantuje oszczędzanie energii elektrycznej i komfort w trakcie snu.

Autor: Filip Bałdyga