X > <
           
Poziom hałasu - najważniejszy parametr przy wyborze klimatyzatora.

Produktem ubocznym pracy nowoczesnych urządzeń jest hałas i jako taki ma bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. Definiujemy go jako poziom emitowanego natężenia dźwięku, który staje się szkodliwy dla naszego zdrowia i samopoczucia. Nigdy nie przyzwyczaimy się do hałasu, a ocena jego natężenia zależy w większości od naszej kondycji psychicznej w danej chwili i rodzaju czynności, jaką wykonujemy. Poziom dźwięków, który akceptujemy np. podczas pracy w biurze, będzie dla nas uciążliwy w czasie odpoczynku w domu. Producenci klimatyzatorów zwracają zatem szczególną uwagę na głośność, z jaką pracują urządzenia. Parametr ten określamy za pomocą dwóch wartości, znajdujących się w katalogach lub na etykietach energetycznych UE. Są to:

W skali decybelowej 0 dB jest traktowane jako próg słyszalności. Natężenia dźwięku poniżej 35 dB nie wpływają negatywnie na nasze samopoczucie. Za próg szkodliwości można uznać dźwięki o natężeniu przekraczającym 55 dB. Długotrwała ekspozycja na takie dźwięki zaczyna wywoływać zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego m. in. bóle głowy, bezsenność, zdenerwowanie, zmęczenie i kłopoty z koncentracją.
Dźwięki o natężeniu w przedziale 70 - 85 dB po długotrwałej i częstej ekspozycji mogą już doprowadzać do uszkodzenia słuchu. Natomiast przebywając w hałasie o natężeniu 120 dB szybko zaczynamy odczuwać ból i narażamy się na utratę słuchu.

WAŻNE: Należy pamiętać, że przy skali decybelowej przyjmuje się, że różnica około 10 dB pomiędzy dwoma dźwiękami odpowiada podwojeniu ich odczuwanego natężenia. Czyli przykładowo dla naszych uszu dźwiękiem dwa razy głośniejszym od 40 dB będzie mniej więcej 50 dB.

Większość dostępnych klimatyzatorów na rynku pracuje emitując hałas w przedziale 25-50 dB. Jeśli zależy nam na ciszej pracującym urządzeniu, to zalecany jest wybór klimatyzatorów typu split, w których jednostki emitują mniej hałasu, niż np. klimatyzatory przenośne. Czasami, nawet przy wyjątkowo cicho pracującej jednostce wewnętrznej, musimy wziąć pod uwagę jaką mocą akustyczną charakteryzuje się jednostka zewnętrzna tego samego modelu. Ma to przede wszystkim znaczenie, jeśli chcemy zamontować klimatyzator w budynku, który znajduje się w zabudowie wielorodzinnej. Musimy wtedy dostosować się do regulaminów, jakimi kieruje się dana spółdzielnia mieszkaniowa.

Należy również zapoznać się z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”. W rozporządzeniu znajdziemy dopuszczalne wartości emitowanego poziomu ciśnienia akustycznego w zależności od przeznaczenia terenu. W przypadku zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej jest to 55 dB w dzień i 45 dB nocą.

Dopuszczalne poziomy natężenia dźwięku emitowanych przez urządzenia w pomieszczeniach z kolei określa norma PN-B-02151-2:2018-01. Nocą w pomieszczeniach mieszkalnych poziom hałasu nie powinien przekraczać 25 dB, a za dnia 35 dB.
W pomieszczeniach sanitarnych z kolei, ten poziom nie powinien być większy niż 40 dB przez całą dobę.

W klimatyzatorach dostępnych na rynku znajdziemy szereg funkcji zapewniających cichą pracę urządzeń. Porównamy teraz kilka wybranych modeli klimatyzatorów o nominalnej mocy chłodniczej 3,5 kW pod kątem głośności ich pracy oraz rozwiązań zmniejszających tą głośność.

  Zestawienie parametrów mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego dla trybu chłodzenia dla wybranych klimatyzatorów:

   Źródło: dokumentacja techniczna producentów

  1. LG STANDARD:
Wyróżnia się czterema trybami pracy: cichy, niski, średni i wysoki. W trybie cichym jednostka wewnętrzna pracuje emitując niski poziom ciśnienia akustycznego – 19 dB(A). Dźwięki o natężeniu około 20 dB można porównać do szeptu lub szelestu liści. Takie dźwięki pozwalają na odpoczynek i pełne skupienie. Model LG Standard posiada funkcję cichej pracy nocnej agregatu. W trybie cichej pracy nocnej poziom hałasu sprężarki w jednostce zewnętrznej spada o 3 dB(A). Tym samym maleje również poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej.

  1. SAMSUNG WIND FREE - AVANT; SAMSUNG CEBU:
Wymienione modele marki Samsung pracują w dwóch trybach: cichy i wysoki. Samsung Cebu podobnie jak LG Standard potrafi w trakcie pracy emitować ciche dźwięki na poziomie 19 dB(A). Model Samsung Wind Free Avant jest w stanie pracować jeszcze ciszej. Jest wyposażony w specjalny podwójny tłumik tubowy, który zmniejsza natężenie szumu powstającego przy przepływie czynnika chłodniczego. Producent gwarantuje poziom ciśnienia akustycznego urządzenia osiągający zaledwie 16 dB(A) w trybie cichym.

  1. HAIER FLEXIS PLUS:
Jest uważany za jeden z najcichszych klimatyzatorów wśród dostępnych na rynku. Podobnie jak LG Standard pracuje w czterech trybach, we wszystkich jednak o kilka decybeli ciszej. Wyróżnia się również najmniejszą mocą akustyczną w obu jednostkach spośród zestawionych modeli.

  1. MITSUBISHI ELECTRIC KOMPAKT:
Jednostka wewnętrzna pracuje w dwóch trybach. W trybie cichym (w przypadku Mitsubishi Silent), pracuje emitując dźwięki o natężeniu 19 dB. Model również jest wyposażony w funkcję cichej pracy nocnej agregatu, która obniża jego głośność o 3 dB(A). WAŻNE: Jeśli chcemy mieć gwarancję jak najdłuższej cichej pracy klimatyzatorów, należy zadbać o ich profesjonalny montaż. Przykładowo: w sytuacji, gdzie niedokładnie zamontujemy jednostkę zewnętrzną np. nie dokręcając jej podstawy do wieszaka, pracująca sprężarka wprawia całą jednostkę zewnętrzną w drgania, co powoduje zwiększenie natężenia dźwięku. Jej solidne przymocowanie do ściany lub dachu budynku wyeliminuje zbędne i szkodliwe wytwarzanie hałasu. W tym celu do montażu jednostek zewnętrznych czasami stosuje się specjalne gumowe podstawy wibroizolacyjne. Kolejną kwestią wpływającą na głośność pracy urządzeń jest regularny serwis klimatyzacji. Klimatyzator wymaga regularnego czyszczenia, sprawdzenia szczelności przewodów i kontroli pracy. W przypadku zaniedbania wykonywania regularnych przeglądów jednostek, zwiększa się ryzyko wystąpienia awarii, które często objawiają się wyższym poziomem hałasu w trakcie pracy urządzeń pod postacią uciążliwych dźwięków np. buczenia, brzęczenia, zgrzytania i piszczenia. Podsumowując, dobierając klimatyzator zawsze musimy uwzględnić jego poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej. Należy tym samym dostosować się do obowiązujących regulaminów, rozporządzeń lub norm określających dopuszczalne poziomy hałasu. Poza naszym komfortem i dobrym samopoczuciem, pamiętajmy także o swoich sąsiadach i środowisku.


Autor: Filip Bałdyga