X > <

Roczne zapotrzebowanie klimatyzatora na energię.

Rocznym zapotrzebowaniem urządzenia na energię definiujemy szacowane zużycie prądu przez klimatyzator w ciągu roku, dla określonego trybu pracy. Za pomocą wartości rocznego zapotrzebowania jesteśmy w stanie określić poziom kosztów, jakie będziemy ponosić w ciągu roku za korzystanie z klimatyzacji.
Producenci podają wartość zapotrzebowania na energię na etykiecie energetycznej i czasami też w katalogach.  Jednostką wartości jest kWh/rok (kWh/a).

Oto przykładowa etykieta energetyczna:


Czerwoną ramką z cyfrą (1 i 2) oznaczono wartości rocznego zapotrzebowania na energię klimatyzatora, gdzie:

a) Czerwona ramka z cyfrą 1 – Wartość rocznego zapotrzebowania na energię w trybie chłodzenia.
b) Czerwona ramka z cyfrą 2 – Wartość rocznego zapotrzebowania na energię w trybie grzania.

W tym przypadku producent wyróżnia kilka wartości, które są m.in. zależne od strefy klimatycznej w jakiej dane urządzenie będzie pracować. W krajach UE wyróżniamy kilka typów klimatu, które zaznaczone są kolorami na mapce znajdującej się pod prawym dolnym rogu etykiety.

Od czego zależy roczne zapotrzebowanie na energię?

Dokładne oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię jest trudne, ponieważ zależy od kilku czynników, m.in. od:

• Poboru mocy klimatyzatora dla trybu chłodzenia i trybu grzania.
Wartość poboru mocy zawsze znajdziemy w katalogach producenta. Czasami tych wartości będzie kilka, kiedy producent rozróżnia wielkość poboru mocy w zależności od funkcji, w której pracuje klimatyzator(np. tryb cichy, funkcja turbo lub różne prędkości wentylatora). Oznaczone są zwykle jako wartości minimalne, nominalne i maksymalne.

• Czasu pracy klimatyzatora.
Musimy wiedzieć, ile mniej więcej godzin dziennie urządzenie pracuje w różnych trybach. Jest to wartość trudna do określenia, ponieważ przeważająca większość z nas korzysta z klimatyzacji nieregularnie, wedle własnych upodobań. Według producenta klimatyzatorów Daikin, szacunkowo możemy przyjąć, że urządzenie pracuje przez kilkadziesiąt godzin miesięcznie w ciągu roku.

• Warunków pracy klimatyzatora.
Duże znaczenie ma tutaj miejsce pracy urządzenia. Przykładowo, im większe występują różnice temperatury powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu a temperaturą powietrza na zewnątrz budynku, tym więcej energii elektrycznej jest pobieranej przez klimatyzator. Wiąże się to m.in. ze sprężarką, która jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów klimatyzatora na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. W klimacie umiarkowanym przejściowym (np. w Polsce) przy zmiennych warunkach pogodowych, wartość zużycia energii elektrycznej może być inna każdego dnia. Tym samym każdy rok pod względem zużycia energii przez urządzenie będzie wyjątkowy.

Na etykiecie energetycznej producentów klimatyzatorów terytorium UE zostało podzielone na trzy strefy klimatyczne. Ma to znaczenie w przypadku pracy urządzenia w trybie grzania. Kolorem różowym zaznaczono strefę klimatu podzwrotnikowego i część strefy klimatu umiarkowanego ciepłego, gdzie zimą temperatura nie spada poniżej zera. Zatem urządzenie w tej strefie zużywa mniej energii elektrycznej w trybie grzania, niż w pozostałych rejonach UE, gdzie często występują mrozy.
Jeśli chodzi o tryb chłodzenia producenci przyjmują jedną wartość rocznego zużycia energii na terenie całej Unii Europejskiej, głównie ze względu na to, że na jej obszarze w okresie letnim temperatury osiągają zbliżone do siebie wartości.

WAŻNE: Musimy pamiętać, że każdy klimatyzator pracuje inaczej. Wymagana jest także regularna konserwacja urządzenia, minimalnie dwa razy w roku. Tylko odpowiedni i profesjonalny serwis klimatyzatora zapewni nam jego trwałość i niezawodność jego pracy.

Przykład obliczeniowy:

Załóżmy, że mamy klimatyzator o mocy nominalnej 2,5 kW, dla którego pobór mocy w trybie chłodzenia wynosi 0,46 kW, a w trybie grzania – 0,7 kW.
Wiemy też, że klimatyzator będzie pracował 30 godzin miesięcznie.

Roczne zapotrzebowanie na energię dla urządzenia obliczymy mnożąc wartość poboru mocy przez liczbę godzin pracy klimatyzatora:

Dla trybu chłodzenia: 0,46 kW x 30h/miesiąc = 13,8 kWh
Dla trybu grzania: 0,7 kW x 30h/miesiąc = 21,0 kWh
 
Obliczone wartości mnożymy przez 12 miesięcy:

 Dla trybu chłodzenia: 13,8 kWh x 12 = 156,6 kWh/rok
Dla trybu grzania: 21,0kWh x 12 = 252,0 kWh/rok

Na podstawie przyjętych bądź znanych godzin pracy urządzenia i znanej wartości poboru mocy, otrzymane wyniki są rocznym zapotrzebowaniem klimatyzatora na energię.


Zobacz klimatyzatory z najmniejszym rocznym zużyciem energii (moc 3.5 kW):
1. MITSUBISHI ELECTRIC Diamond Ruby Red 
2. DAIKIN Ururu Sarara 
3. Daikin STYLISH

Autor: Filip Bałdyga